Vertaa & vuokraa menopelit
Etsi tarjouksia pakettiautoista, vesijeteistä ja monista muista menopeleistä...
Käyttöehdot kuluttajille

Bino.fi rekisteriseloste


Eu yleinen tietosuoja-asetus

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nice Investment Oy

Tietosuojavastaava: Timo Rissanen

Postiosoite: Ruotsinrinne 13, 70820 Kuopio

Muut yhteystiedot: asiakaspalvelu(at)bino.fi

2. Rekisterin nimi

Nice Investment Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Henkilötietoja käsitellään Nice Investment Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteröidyn sille luovuttamia yhteystietoja omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyn on markkinointia saatuaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukainen vastustamisoikeus. Rekisteristäpoisto on esitettävä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti Rekisterinpitäjän tässä dokumentissa tarjoamaan osoitteeseen.


 


Vertaa ennenkuin vuokraat

4. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja ja tietotyyppejä; nimi, puhelinnumero, osoite, postinumero, ip- ja sähköpostiosoite sekä tiedot Asiakkaan hakemista tiedoista, tilaamista palveluista, niiden laskutuksesta ja toimittamisesta. Bino.fi -palvelu ei käsittele henkilötunnuksia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta, väestörekisteristä, kaupparekisteristä ja muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Rekisteritietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyltä puhelussa ja sähköpostin tai tekstiviestin avulla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan Palveluun syöttämät rekisteritiedot ovat ainoastaan Rekisterinpitäjän omassa käytössä, paitsi Rekisterinpitäjän käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa tuottamaan itselleen lisäarvopalvelua. Rekisteritietoja ei välitetä eteenpäin välitysliikkeille, pankeille tai sähköyhtiöille ilman asiakkaan suullista tai kirjallista suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietoja voidaan siirtää sen ollessa palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Nice Investment Oy:n verkkopalveluissa selaat ja siirrät tietoa salatusti.  Varauskalenterin tarjoaa Orhi Oy ja rekisterin tiedot on kerätty tietokantoihin, joita suojataan palomuurein, salasanoin ja salassapitosopimuksin. Kaikki rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen. 


2023 Bino.fi, Kaikki oikeudet pidätetään