Vertaa & vuokraa menopelit
Etsi tarjouksia pakettiautoista, vesijeteistä ja monista muista menopeleistä...
Käyttöehdot kuluttajille

Bino.fi käyttöehdot


Nice Investment Oy on päivittänyt markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehdot, jotka ovat voimassa 7.7.2023 alkaen Bino.fi-palvelun osalta. (Bino.fi jatkossa ”Palvelunvälittäjä”) Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan seuraavia erityisehtoja.

Bino.fi:n yleiset käyttöehdot määrittelevät Nice Investment Oy:n tarjoaman Bino.fi-palvelun käyttöä. Palvelua ylläpitää Palvelunvälittäjä, joka välittää eri alojen vuokrapalveluja ja yhdistää vuokralleantajat (jatkossa ”Vuokralleantajat”) ja vuokralleottajat (jatkossa ”Vuokralleottaja”).


Vuokralleantajat voivat jättää Palvelun kautta kohteitaan vuokralle, ja vuokraajat voivat vuokrata kohteita Bino.fi-palvelun avulla. Vuokralleantajat olla vain yrityksiä ja vuokralleottajat voivat olla sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.


Palvelussa voi olla ilmoituksia, joissa varaaminen tapahtuu Orhi Oy:n tarjoaman varauskalenterin kautta uRent-varauskoneessa (www.orhi.fi) ja maksaminen tapahtuu Visma Pay Oy:n kautta (ilmoitukset jatkossa ”Nettivaraus”). Lisäksi palvelussa voi olla ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen voidaan hoitaa Palvelun ulkopuolella Vuokralleantajan tarjoamalla tavalla.


Kun viitataan yhdessä Vuokralleantajaan, Vuokralleottajaan ja Bino.fi-sivustoa käyttävään tahoon, käytetään nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitoviksi. Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä hyväksyy myös Orhi Oy:n käyttöehdot ja Visma Payn käyttöehdot, jotka voi lukea lisää niiden omilta verkkosivuiltaan, sekä sitoutuu noudattamaan muita Palvelua koskevia ohjeita ja sääntöjä.


Visma Pay

1. Käyttäjiä koskevat tiedot


Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelussa voi olla Nettivaraus ilmoituksia tai ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen on mahdollista hoitaa Palvelun ulkopuolella.

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa Visma Pay (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjällä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu. Kaikki Nettivaraukset kohteet maksetaan Maksujenvälittäjän kautta joko pankin verkkomaksupainikkeella tai korttimaksulla ja maksunsaajana näkyy Visma Pay Oy. Palvelunvälittäjä ei ole maksutapahtuman osapuoli eikä vastaa maksujen välityksestä.


Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias, tai että hänellä on huoltajansa lupa käyttää Palvelua, ja että hän on oikeustoimikelpoinen.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja, Palvelunvälittäjä voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Palvelunvälittäjä voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelunvälittäjän omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.


Vuokraaminen säästää luontoa

2. Tilien luonti


Vuokralleottaja voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Vuokralleantaja voi vuokrata kohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksia niin paljon kuin haluaa, mutta tulee tämän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen maksaa Vuokralleottajalle Visma Pay Oy:n maksut + Palveluntarjoajan 10% komission.


Vuokralleantajat ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnusten kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Vuokralleantaja huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta Palvelunvälittäjän asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@bino.fi


3. Miten Palvelu toimii


Vuokralleottaja selaa vuokraamoita tekee varauksen haluamallaan tavalla, varaamalla tuotteen varauskalenterin kautta, soittamalla Vuokralleantajan puhelinnumeroon tai lähettämällä sähköpostia Vuokralleantajalle.


Vuokralleantajan Orhi uRent varauskalenteri kertoo, milloin kohde olisi mahdollista varata. Vuokralleantaja voi hallinnoida omaa varauskalenteriaan orhi.urent.fi. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ei ole varauskalenteria.


Etusivu vertaa ennen kuin vuokraat

4. Varaaminen ja maksaminen


Varaukset lähetetään Palvelun kautta. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ilmoittajan yhteystiedot ovat näkyvillä. Näihin Vuokralleantaja-yrityksiin on mahdollista olla myös suoraan yhteydessä.


Vuokralleottajan maksettua varaus kokonaisuudessaan, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sähköpostiin.


Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan joka näkyy varauskalenterissa, Vuokralleantaja voi lisätä varauskalenteriin lisäpalveluita (näitä voi olla mm. nokkakärryt, kuormansidontaliinat, maastapoistumislupa) sekä kilometripaketteja. Vuokralleottaja voi myös valita varauskalenteriin muita maksullisia lisäpalveluita kuten luottotietojen tarkastus, sopimuksen sähköinen allekirjoittaminen, avainautomaatti, GPS-paikannus ja laskun lähettäminen varauskalenterin kautta. Lisätietoja voitte lukea osoitteesta www.orhi.fi 


Vuokralleottaja voi peruuttaa varauksen Vuokralleantajan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vuokralleantaja voi tehdä rahapalautuksen täysimääräisenä maksuvälittäjän palvelun kautta tai ottaa välistä haluamansa peruutusmaksun.


Tee lisämyyntiä vuokraamalla kalustoa

5. Vuokralleottajan oikeudet ja vastuut


Tämä teksti viittaa vuokralleottajan sitoutumiseen antamaan totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot palvelun varauskalenteriin vuokrauksen yhteydessä. Lisäksi vuokralleottaja sitoutuu ylläpitämään oikeita, riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia tietoja palveluun myös jatkossa. Vuokralleottajan on myös päivitettävä palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset.


Tämä sitoutuminen on tärkeä, koska varauskalenteriin ja muihin tietoihin perustuen palveluntarjoaja voi hoitaa vuokraustoiminnan tehokkaasti ja varmistaa, että vuokralleottaja täyttää kaikki tarvittavat edellytykset ja vaatimukset. Tämä auttaa myös varmistamaan, että palvelun tarjoajalla on oikeat tiedot vuokralleottajasta ja vuokraustoiminnasta. Päivitettyjen tietojen antaminen on tärkeää, jotta palvelu pysyy ajantasaisena ja vuokraustoiminta sujuu mutkattomasti.


Vuokralleottajan vastuulla on huolehtia ja kohdella vuokraamaansa kohdetta samalla tavalla kuin se olisi hänen omaisuuttaan.


Vuokralleottaja on vastuussa kohteen hoidosta ja vastaa siitä koko vuokra-ajan ajan. Hänellä on velvollisuus noudattaa aina vuokralleantajan asettamia sopimusehtoja ja ohjeistuksia kohteen käytön ja palautuksen suhteen. Tämä tarkoittaa, että vuokralleottajan on toimittava kohteen kanssa vastuullisesti ja noudatettava kaikkia sovittuja sääntöjä ja vaatimuksia.


Vertaa ennenkuin vuokraat

6. Käyttäjän oikeudet ja vastuu


Palvelunvälittäjällä on oikeus sulkea Vuokralleantajan käyttäjätunnukset Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.


Käyttäjä on vastuussa viranomaisille ilmoitettavista tiedoista, jotka liittyvät heidän omaan vuokraustoimintaansa, sekä veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista, jotka edellytetään voimassa olevassa lainsäädännössä.


Palvelussa voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin, ja Käyttäjä vierailee näillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuullaan.


 


Tienaa vuokraamalla kalustoa

7. Palvelunvälittäjän oikeudet ja vastuunrajoitus


Vuokraussopimus kohteen osalta muodostuu ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palvelunvälittäjä ei ole mukana vuokraussopimuksessa osapuolena.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien maksusuorituksista tai heidän tekemistään toimista Palvelussa tai muualla. Palvelunvälittäjä ei myöskään ole vastuussa mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttöön tai sen kautta saatavaan tietoon tai ilmoituksiin.


Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien maksamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöstä, Käyttäjien verotuksesta tai kohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksin vastuussa  Nice Investment Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen noudattamatta jättämisestä ja siitä aiheutuvista seurauksista.


Palvelunvälittäjä pyrkii tarjoamaan jatkuvan ja häiriöttömän Palvelun parhaansa mukaan, mutta ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä, ajoissa tapahtuvaa tai virheetöntä toimintaa. Palvelunvälittäjä ei vastaa teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä tai niiden seurauksista, eikä kolmansista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.


Palvelunvälittäjällä on oikeus keskeyttää Palvelu muutoksen, uudistuksen, teknisen syyn tai tietoliikenneverkon huollon, asennuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksen kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, ja siitä ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista. Jos maksullisen Palvelun käyttö estyy syistä, jotka eivät johdu Käyttäjästä, vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, Palvelun käyttöaikaa pidennetään vastaavasti. Tämä edellyttää kuitenkin, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palvelunvälittäjälle, paitsi jos kyse on ennalta ilmoitetusta käyttökatkosta. Käyttäjällä ei ole oikeutta muihin korvauksiin käyttökatkon johdosta. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun käytön tai toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.


Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien ilmoittamien tietojen tai niiden oikeellisuuden ja laillisuuden tai siitä, onko Käyttäjä oikeutettu tarjoamaan tai vuokraamaan kohdetta.


Palvelunvälittäjä voi poistaa aineistoa, joka aiheuttaa oikeudellisia epäselvyyksiä, sisältää loukkaavaa tietoa tai on sopimatonta tai epäasiallista Palvelunvälittäjän brändille.


2023 Bino.fi, Kaikki oikeudet pidätetään